Producent podpłomyków, wafli i chrupek kukurydzianych.
Producent podpłomyków, wafli i chrupek kukurydzianych.